na vrh Jasminka Žagar

Jasminka Žagar

Rođena je 1979. godine u Kopru.
1998.god. završava Ekonomsku školu u Rijeci.
2001. god radi na administativno-tajničkim poslovima.

Obavlja administrativne poslove, nasmijana, ljubazna i uvijek spremna da izađe u susret pacijentima. Aktivno govori talijanski jezik

na vrh