na vrh Silvana Palčec

Silvana Palčec, medicinska sestra

- Rođena je 1958. godine u Rijeci.
- 1978.god.-završila Medicinsku školu u Rijeci
- 1978.god-radi kao stomatološka asistentica u Domu zdravlja i na Studiju stomatologije pri Medicinskom fakultetu u Rijeci gdje stječe veliko iskustvo u radu.
- 1998.god-započinje raditi u Stomatološkoj poliklinici gdje asistira pri brojnim kompleksnim kirurškim zahvatima.
- Aktivno se služi talijanskim jezikom a pasivno engleskim.

Svojim zalaganjem i odnosom prema ordinaciji i pacijentima, postavila je visoke standarde za asistiranje pri radu te za svakodnevnu pripremu i održavanje zubne ordinacije.

na vrh