na vrh

Poliklinika


Sterilizacija instrumenata


Visoko postavljeni standardi higijene, dezinfekcije i sterilizacije osiguravaju zdravstveno sigurne uvjete rada za naše pacijente i osoblje poliklinike. Pri završetku svakog stomatološkog zahvata ordinacija, stolica, brusilica i sve radne površine detaljno se čiste i dezinficiraju. Svaki predmet, koji se koristio, podliježe zahtjevnom procesu dezinfekcije i sterilizacije.


Za sterilizaciju koristimo 2 autoklava "B" klase EUROPA BXP- Tecno Gaz.
Svaki mjesec provjeravamo učinkovitost autoklava. Prije početka sterilizacije instrumente dezinficiramo, detaljno čistimo u ultrazvučnoj kadici, pakiramo i steriliziramo u autoklavu na temperaturi od 134 stupnja celzijusa, te upakirane instrumente pohranjujemo do uporabe (kako bi očuvali postignutu sterilnost). Učinkovitost sterilizacije strogo kontroliramo dnevnim korištenjem Vacum, Bowie-Dick i Felix testova.

Sterilizacija


Sala za sterilizaciju

Faze sterilizacije1) DEZINFEKCIJA INSTRUMENATA
 

Sterilizacija

2) DEZINFEKCIJA INSTRUMENATA U ULTRAZVUČNOJ KADICI

Sterilizacija

3) SUŠENJE INSTRUMENATA

Sterilizacija

4) PAKIRANJE INSTRUMENATA

Sterilizacija

5) STERILIZACIJA INSTRUMENATA
Autoklav Europa XP (sterilizator) zadovoljava najviše europske standarde i omogućava pacijentu potpunu sigurnost i zaštitu glede sterilnosti prilikom rada.


Sterilizacija


Sterilizacija


na vrh

oprema


sterilizacija


Tour po poliklinici


na vrh