Endodontsko liječenje korijenskih kanala

Kako se liječi "granolom"?


"Granolom" se liječi konzervativno (endodontsko liječenje) i kirurški (apikotomija ili resekcija vrška korijena).
Konzervativno liječenje podrazumijeva čišćenje korijenskih kanala (uklanjanje inficiranog sadržaja) i njihovu dezinfekciju. Konačni cilj terapije je hermetski napuniti kanale kako bi se onemogućilo ponovno naseljavanje bakterijama.
Kirurško liječenje je nastavak neuspješnog konzervativnog liječenja, a podrazumijeva odizanje gingivnog režnja, otvaranje kosti u projekciji vrha korijena, skraćivanjenje vrška korijena i uklanjanje upalnog tkiva oko vrška korijena.

Film 8: Endodonsko liječenje

na vrh