Implantologija


ZIGOMATIČNI IMPLANTATI

Zigomatični implantati indicirani su u slučajevima totalne bezubosti u gornjoj čeljusti kada nema dovoljno kosti (visine ni širine) za postavljenje običnih implantata. Zovu se zigomatični jer se implantati sidre u zigomatičnoj kosti (jagodična kost lica). U slučajevima kada je gubitak kosti ograničen samo na stražnje dijelove bezube gornje čeljusti, kombiniraju se dva zigomatična implantata (jedan sa svake strane) sa 2-4 prednja standardna implantata da bismo na takvoj konstrukciji mogli izraditi most ili reduciranu protezu.

Kod opsežnih gubitka kosti u stražnjim i prednjim dijelovima gornje čeljusti mogu se postaviti četiri zigomatična implantata (po dva sa svake strane).
Upotrebom zigomatičnih implantata moguće je:

  • Izbjeći složene,višekratne kirurške zahvate za nadoknadu izgubljene kosti u gornjoj čeljusti (obostrano podizanje sinusa, transplantacija bloka kosti sa kuka)
  • Smanjuje se broj kirurških zahvata: zigomatični implantati postavljaju se u jednom zahvatu, dok liječenje s regeneracijom kosti podrazumijevaju više kirurških intervencija.
  • skraćuje se vrijeme liječenja- privremeni fiksni most može se postaviti 2-3 dana nakon implantacije zigomatičnih implantata.Kada se veliki gubitak kosti rješava opsežnom regenerativnom terapijom, fiksni rad na implantate može se postaviti tek 12 mjeseci od početka liječenja.

Zahvat se izvodi u općoj anesteziji.


Zigomatični implantati

Zigomatični implantati
na vrh