Estetska stomatologija


Cirkonij – porculanske krune


Jezgra ove krunice sazdana je od cirkonija na kojeg se nanose slojevi porculana. Cirkonij-porculanske krunice objedinjuju prednosti metal porculanskih i punih porculanskih kruna. Cirkonij je bijele boje, stoga je estetski prihvatljiviji, a zbog svojih fizičkih svojstva otporan je na žvačni pritisak

Potpuna estetska i fukcijska rehabilitacija sa korekcijom zagriza prije i poslije
Potpuna estetska i funkcijska rehabilitacija sa korekcijom zagriza prije i poslije


na vrh