Stomatologija starije dobi (Gerontostomatologija)

 

GernostomatologijaStarenjem organizma nastaju specifične promjene na zubima i u ustima pacijenata. Starenjem se mijenjaju navike oralne higijene, najčešće na lošije budući da stariji pacijenti lošije vide i gube manuelnu spretnost. Mijenja se i kvaliteta te kvantiteta sline jer žlijezde slinovnice atrofiraju, a mnogobrojni lijekovi koje pacijenti uzimaju smanjuju lučenje sline. U uvjetima smanjene sekrecije sline fiziološko samočišćenje ne zadovoljava, te je povećana sklonost ka karijesu, paradentozi, otežano je nošenje proteza, postoje poteškoće s gutanjem i žvakanjem, a često je izražen problem pečenja i suhoće oralne sluznice.

U sklopu Gerontostomatologije pružamo niz usluga iz protetike, konzervativne stomatologije, parondontologije i oralne patologije koje su prilagođene potrebama starije populacije.

Staračke promjene u ustima


Kariozne lezije imaju drukčiji izgled i razvoj nego kod mladih ljudi. Najčešće su bez simptoma, ali sa značajnim gubitkom tkiva, te je često potrebno endodonsko liječenje i izrada krunica.
Uz ostalo, nastaju i estetske promjene na zubima te takvi više nisu prihvatljivi pacijentima i moraju se zaštititi krunicama.
Prevalencija parodontne bolesti se povećava s godinama. Zbog lošije higijene i zbog smanjenog samočišćenja slinom, taloženje kamenca je pojačano a time se pogoršavaju simptomi parodentoze. Paradentoza može loše utjecati na klinički tijek šećerne bolesti (dijabetesa), plućnih bolesti, srčanih i moždanih oboljenja te joj moramo ozbiljno pristupiti u starijoj dobi.
Uslijed nošenja starih, loše adaptiranih proteza koje je trebalo odavno zamijeniti često nastaje tzv. protetski stomatitis koji je gljivična infekcija. Glavni simptom ove oralne bolesti je peckanje sluznice nepca. Sluznica nepca je crvena, može biti i hiperplastična.

Izrada novih potpunih proteza kod gerijatrijskog pacijenta često je velik izazov za terapeuta jer je to tehnički težak zadatak zbog uznapredovale atrofije koštanih grebena, lošije komunikacije s pacijentom i teže adaptacije na nove proteza. Stariji pacijenti opiru se promjenama i imaju negativan stav prema novim protezama. Zato je dobro rješenje dupliranje starih proteza.

Ponekad kod starijih pacijenata javlja se upala usnih kutova i upalne promjene na jeziku. Većina tih promjena je benigna, ali se mogu javiti i maligne promjene. Karcinom na usnama, sluznici usne šupljine, ždrijelu ili jeziku je češći kod starijih osoba. Upravo zbog gore navedenog naglašena je potreba za češćim kontrolnim pregledima u starijoj populaciji.

Kod starije populacije česti su oralni simptomi kao što su: pečenje usta (stomatoglossopyrosis), suhoća usta (Xerostomia) i poremećaj okusa (Disgeusia) koji mogu činiti dosta poteškoća starijem pacijentu i zahtjevaju posebno liječenje.na vrh

na vrh