Implantologija


Postupci za regeneraciju (augmentaciju) kosti


3. PRF postupak - cijeljnje sa faktorima rasta

Faktori rasta mogu umanjiti bol i oteklinu nakon kirurškog zahvata i ubrzati cijeljenje rane. Njihova primjena i priprema je jednostavna. Prije početka zahvata pacijentu se izvadi manja količina krvi. Centrifugiranjem izvađene krvi izdvoje se trombociti, stanice koje su bogate faktorima rasta. Na kraju zahvata, neposredno prije šivanja postave se u ranu. Tokom idućih 7-10 dana trombociti će konstantno otpuštati faktore rasta u ranu i na taj način ubrzavati cijeljenje rane.


PRF postupakna vrh