Liječenje paradentoze


Cilj liječenja paradentoze je smanjiti zastupljenost bakterija koje uzrokuju bolest. Parodontna terapija se odvija u tri faze:

U konzervativnoj fazi, bakterije se uklanjaju čišćenjem plaka i zubnog kamenca s vanjskih površina zuba i iz dubine parodontnih džepova (tzv.dubinsko čišćenje kamenca i poliranje površine korijena ili "kiretaža džepova" ). Ponekad napravimo mikrobiološku analizu sadržaja parodontnog džepa, tzv. microDent test (HAIN, Lifescience, Nehren), kako bi identificirali specifične bakterije i prepisali ciljanu antibiotsku terapiju kao potporu parodontološkom liječenju.
Ako početna terapija nije smanjila dubinu parodontnih džepova prelazi se na kirurško liječenje. Operacijom gingive s odizanjem gingivnog režnja, otvaraju se parodontni džepovi i čisti se njihov sadržaj, a gubitak potporne kosti rješava se postupcima vođene tkivne regeneracije (Guided Tissue Regeneration –GTR).


Film 3: Vođena tkivna regeneracija

U fazi održavanja, tijekom redovnih kontrola, želimo isključiti recidiv bolesti, a ako je on nastupio, poduzimamo sve da bolest opet stavimo pod kontrolu. Ritam kontrolnih pregleda određujemo individualno. Time se osigurava dugotrajnost uspjeha parodontne terapije i sprječava recidiv bolesti. Za vrijeme kontrolnog parodontološkog pregleda procjenjuje se aktivnost bolesti ,analizira učinkovitost održavanja higijene i provodi se profesionalno čišćenje zuba.

na vrh

na vrh